Mediacje

Mediacje

Mediacje to jedna z ważnych metod rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Rozwiązywanie sporów lub rozstrzyganie sporów to proces rozwiązywania sporów między stronami. Termin rozstrzyganie sporów jest czasem używany zamiennie z rozwiązywaniem konfliktów, chociaż konflikty są na ogół bardziej głęboko zakorzenione i długotrwałe niż spory.

Różni się zasadniczo o sprawy prowadzonej przez sąd bądź terapii małżeńskiej czy rodzinnej.

Czy bywasz czasem świadkiem sporu i nie wiesz jak możesz go rozwiązać?

Czy chcąc zmotywować pracownika powiedziałeś o parę słów za dużo, czym de facto osłabiłeś jego motywację?

Czy zdarzyło Ci się, że po prostu nie wiedziałeś, jak wesprzeć drugą osobę?

Czy w trakcie negocjacji poczułeś się zestresowany, bo choć miałeś dobre intencje i tak rozmowa powoli zamieniała się w bitwę, w której przegrani byli po obu stronach?

Czy miałeś kłopot ze zwróceniem komuś uwagi na niewłaściwe działanie, brak działania lub niedotrzymanie zobowiązania?

A może stanąłeś przed potrzebą radykalnej zmiany paradygmatu w organizacji i nie miałeś narzędzi, by tę zmianę przeprowadzić systemowo?

Podczas szkolenia z mediacji dowiesz się, czym różnią się mediacje i negocjacje oraz jak przeprowadzić mediacje krok po kroku.

Mówi się, że są cztery możliwości:

Wygrana-Wygrana,

Wygrana-Przegrana,

Przegrana-Wygrana

 i Przegrana-Przegrana.

Problem w tym, że strona przegrana, często będzie chciała wziąć odwet i nie spocznie, aż strona przeciwna także nie przegra. Zatem w rzeczywistości pozostają tylko dwie możliwości: Przegrana-Przegrana i Wygrana-Wygrana. Która w nich jest korzystniejsza dla obu stron?

Okazuje się, że rozwiązywanie konfliktów to tylko jeden z elementów tego fantastycznego szkolenia, ponieważ ono transformuje całe nasze życie i spojrzenie na wiele spraw, które już nam się przydarzyły, jak też zmienia to, co możemy zrobić tu i teraz dla swojej przyszłości i naszych klientów. Udział w szkoleniu oraz w warsztacie dla osób indywidualnych oraz dla trenerów, menadżerów i kadry kierowniczej, zmienia spojrzenie na relacje i język komunikacji. Każdy znajdzie w nim coś cennego dla siebie, co zapadnie w podświadomość. Szkolenie dotyczące mediacji oraz transformacji komunikacji interpersonalnej wraz z ćwiczeniami (warsztat), uświadamia, w jakie pułapki komunikacyjne możemy nieświadomie wejść tworząc bariery komunikacyjne z rozmówcą i jak ich unikać. Jednocześnie przekazuje najcenniejsze sekrety, które można zamienić w bezcenne umiejętności, tworząc nowe użyteczne nawyki w zachowaniu, podczas budowania silnych, zdrowych i przyjaznych relacji lub podczas rozstania się w miarę w przyjaźni, na zawsze.

Po tym szkoleniu, otrzymasz certyfikat ukończenia go, który będzie Cię kwalifikował do podjęcia pracy, jako mediator w swojej pracy, na stanowiskach kierowniczym czy dyrektorskim, jak również, jako nauczyciel czy dyrektor w szkole oraz jako mediator podejmujący pracę w różnego typu instytucjach.