Kursy

Kursy

Kursem może być krótkie szkolenie w zakresie pewnej specjalności i cykl wykładów z określonego przedmiotu. Kurs, jako cykl zajęć edukacyjnych np. w postaci cyklu filmów, służy zdobyciu wiedzy i umiejętności oraz nowych kompetencji (np. zawodowych) w określonym zakresie. Uczestnictwo w kursach ma na celu uzyskanie uprawnień zawodowych lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia, albo zaspokojenie własnej ciekawości lub osobistych aspiracji. W czasie kursów e-learning oraz wykorzystywane są różne formy kształcenia, np. lekcje z nauczycielem lub na odległość, zestawy wykładów i warsztatów online, ćwiczenia praktyczne (np. warsztaty, pracownie projektowe).

Warsztaty jak sama nazwa wskazuje to forma nauki, która kładzie akcent głównie na praktykę. Zajęcia polegają na ćwiczeniach oraz na aktywnym uczestnictwie w zajęciach. Warsztaty uwzględniają konfrontację poszczególnych osób, ich umiejętności i pomysłów. Nad sukcesem procesu kształcenia czuwa trener, który ma określony scenariusz przeprowadzenia zajęć oraz z góry określone cele.

Kurs nie musi się odnosić do aktualnie zajmowanego stanowiska. Może doskonalić lub uczyć od podstaw bardziej uniwersalnych umiejętności, takich na przykład jak kontaktu z podświadomością, czy też języka obcego. Obok takich „ogólnych” kursów znajdują się również kursy zawodowe, prowadzone dla osób dorosłych, jako forma kształcenia zawodowego.

Kurs i tego tematyka, wytycza kierunek kształcenia, a kursant wybiera go, jeśli jest zainteresowany proponowanymi zagadnieniami.