Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Planowanie kariery pracowników to jeden z zasadniczych procesów w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Jest to proces ściśle powiązany z innymi systemowymi rozwiązaniami stosowanymi w organizacji np. systemem oceny kompetencji pracowników, badaniem ich aspiracji i preferencji zawodowych, planem sukcesji czy też polityką szkoleniową. Ścieżki karier powinny bezpośrednio wynikać z realizowanej strategii firmy i z jej celów biznesowych.

Pełne wykorzystanie potencjały wszystkich pracowników zależy od dopasowania ich talentów i predyspozycji do ról zawodowych. Indywidualne talenty można „odkryć” kierując się charakterystycznymi wskaźnikami, pozwalającymi określić, mocne strony pracownika i co w związku z tym może być jego największe zasoby.

Wdrożenie firmowego Modelu Kompetencji Zawodowych jest dla organizacji przedsięwzięciem strategicznym. Rozwiązania tego typu, jeśli naprawdę mają być systemowe, to powinny dotyczyć niemal wszystkich pracowników. Jakość systemów zarządzania kompetencjami leży w konsekwencjach, jakie przynosi on pracownikom. Ważne jest, aby wszyscy mieli świadomość, co dla nich wynika z wprowadzenia rozwiązań opartych o kompetencje. Kluczowe znaczenie w doskonaleniu zawodowym ma wsparcie ze strony zarządu i kadry zarządzającej, bez którego tego typu przedsięwzięcia rzadko kończą się powodzeniem.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego – przykładowa tematyka zagadnień (indywidualne konsultacje online i grupowe szkolenia zdalne):

Zarządzanie zespołem i projektami z ukierunkowaniem na współpracę i cel

Emisja głosu – profesjonalny trening pracy z głosem w celu prowadzenia zespołów, prelekcji oraz przemówień publicznych

Komunikacja w biznesie

Coaching i NLP

Transformacja komunikacji

Kompetencje coachingowe

„Droga bohatera”, czyli kreowanie własne projekty i realizować wyznaczone cele

Diagnoza zagrożeń personalnych w biznesie

Obsługa trudnego klienta, generowanie potrzeb i zbijanie obiekcji

Pułapki komunikacyjne w negocjacjach i jak ich unikać

Wypalenie zawodowe

Mowa ciała i komunikacja niewerbalna – mówcy, przywódcy, negocjatora

Negocjacje płacowe i inne – praktyczne warsztaty z symulacjami negocjacyjnymi

Mediowanie stron w zakładzie pracy – szkolenie dla szefów, kierowników i osób zarządzających zespołem

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji

Praca z uczniem zdolnym i motywowanie uczniów do nauki

Praca z uczniem „słabym”, z trudnościami w nauce oraz motywowanie uczniów do nauki

Podnoszenie kompetencji związanych z umiejętnością rozwiązywania problemów, kreatywnym myśleniem i planowaniem, komunikacją, wprowadzaniem zmian i samoświadomością.

Podnoszenie kompetencji związanych z kompetencją kreatywnym myśleniem

Podnoszenie kompetencji związanych z umiejętnością planowania

Podnoszenie kompetencji związanych z umiejętnością komunikacji

Podnoszenie kompetencji związanych z umiejętnością wprowadzaniem zmian.

Podnoszenie kompetencji związanych z samoświadomością tożsamości i działania zgodnie z własnymi wartościami.

Kompetencje coachingowe w pracy zawodowej, we współpracy z zespołem oraz w życiu prywatnym

Zdobyć kompetencje coachingowe

Kompetencje coachingowe to doskonałe narzędzie w pracy z ludźmi, a także w życiu prywatnym.

Co możesz osiągnąć dzięki coachingowi:

– udoskonalisz kompetencje społeczne i budowanie dobrych relacji;

– będziesz potrafić pomagać ludziom w ich rozwoju i wyzwaniach;

– nabędziesz umiejętność stawiania pytań i nauczysz się słuchać uważnie odpowiedzi i poprawnie na nie reagować, przez co zwiększysz swoją równowagę, zadowolenie i jakość życia, prowadząc je do dobrostanu;

– nauczysz się uważności i aktywnego słuchania, aby usłyszeć i dać zrozumienie;

– uświadomisz sobie swoje naturalne zdolności i rozwiniesz je.

Zagadnienia doskonalenia zawodowego dotyczy intensywny program rozwoju w obszarze kompetencji sprzedażowych, marketingu, mediacji i negocjacji, komunikacji, budowania własnego personal brandu oraz bycia skutecznym przedsiębiorcą i coachem biznesowym. Jeśli zechcesz, nauczysz się prowadzenia sesji coachingowych w praktyce z współpracownikami lub osobami indywidualnymi. Nauczysz się budować relacje biznesowe, skutecznie sprzedawać swoje usługi i konsekwentnie realizować własne cele, reagować na potrzeby swoich współpracowników, motywować ich oraz zaczniesz zauważać potrzeby Twoich klientów i pomagać im rozwiązywać ich problemy.

Wypełnij formularz i napisz temat, który chcesz przepracować, aby zwiększyć swoją pewność siebie i kompetencje zawodowe.